نظریه صف بندی و روش های محاسباتی

ساعات کاری ما

 • شنبه

  8.00 - 18.00

 • یک شنبه

  8.00 - 18.00

 • دوشنبه

  8.00 - 18.00

 • سه شنبه

  8.00 - 18.00

 • چهار شنبه

  8.00 - 18.00

 • پنج شنبه

  8.00 - 18.00

بازسازی آمبولانس و خودروهای خاص

در شرکت همیار امداد بابک خودرو های امداد و نجات و آمبولانس و خودروهای خاص که دچار انواع ایراد از قبیل کابین، بدنه، موتوری و … شده اند بازسازی  و پس از احیاء خودرو به صورت اولیه بازگردانده خواهد شد.

زمانی که خودرو از لحاظ موتوری بیش از حد دچار فرسایش شده باشد نیاز به اصلاح و ریکاوری دارد تا بتوان مجددا از آن استفاده نمود.

با توجه به فعالیت بیش از خودروهای امداد و نجات و آمبولانس و … نیاز مبرم به ریکاوری خواهند داشت تا بتوانند به خدمات رسانی ادامه دهند و در حین کار دچار ایراد نشوند

خدمات ارائه شده

همه خدماتی که در این بخش از ما دریافت خواهید کرد به شرح زیر میباشند: