نظریه صف بندی و روش های محاسباتی

ساعات کاری ما

 • شنبه

  8.00 - 18.00

 • یک شنبه

  8.00 - 18.00

 • دوشنبه

  8.00 - 18.00

 • سه شنبه

  8.00 - 18.00

 • چهار شنبه

  8.00 - 18.00

 • پنج شنبه

  8.00 - 18.00

بازسازی کابین آمبولانس و خودروهای امداد و نجات

در شرکت همیار امداد بابک کابین خودرو های امداد و نجات و آمبولانس  که دچار ایرادات اساسی شده است بازسازی  میگردد.

آمبولانس ها و خودروهای امداد و نجات در ماموریت های امدادی خود دچار اختلال یا ایراداتی خواهند شد که به دلیل استفاده توسط افراد مختلف رخ میدهد که نیاز است که در شرکت همیار امداد بابک به جای تولید کابین آمبولانس تنها به بازسازی کابین آمبولانس پرداخته شود و ایرادات رخ داده رفع گردد .

تولید کابین آمبولانس هزینه بسیار بیشتری خواهد داشت و همچنین زمان تولید بسیار بیشتر خواهد بود که در موارد ایرادات جزئی فقط رفع ایراد باع بازگشت سریع خودرو به چرخه حدمت رسانی خواهد شد.

خدمات کابین قابل ارائه

همه خدماتی که در این بخش از ما دریافت خواهید کرد به شرح زیر میباشند: