ساعات کاری ما

 • شنبه

  8.00 - 18.00

 • یک شنبه

  8.00 - 18.00

 • دوشنبه

  8.00 - 18.00

 • سه شنبه

  8.00 - 18.00

 • چهار شنبه

  8.00 - 18.00

 • پنج شنبه

  8.00 - 18.00

تجهیز کابین آمبولانس

شرکت همیار امداد بابک کابین آمبولانس و خودروهای امداد و نجات را به بهترین شکل و مجهزترین امکانات که مورد نیاز خودروهای آمبولانس و امداد و نجات است تجهیز خواهد کرد

تجهیزات به کار رفته در کابین های خودروهای آمبولانس و امداد و نجات، همیشه حرف اول را میزند و نبود مکان مناسب برای آنها میتواند اختلال در عملکرد کادر امدادی ایجاد نماید.

با توجه به این موارد در شرکت همیار امداد بابک، اقدام به راه اندازی سیستمی نموده که همه نیازهای کادر درمان و امدادی را برای امداد رسانی به آسیب دیدگان در کابین خودروهای امدادی را برطرف نماید.

هر تجهیزاتی که در کادر درمان و گروه های امدادی نیاز داشته باشند در شرکت همیار امداد بابک در کابین امبولانس و خودروهای امدادی نیازسنجی شده است و ارائه میگردد.

همچنین در صورتی که نیازسنجی جدیدی از تجهیزات اعام گردد به سرعت با به روزرسانی، موارد جدید در سرویس ها ارائه خواهد شد.