ساعات کاری ما

 • شنبه

  8.00 - 18.00

 • یک شنبه

  8.00 - 18.00

 • دوشنبه

  8.00 - 18.00

 • سه شنبه

  8.00 - 18.00

 • چهار شنبه

  8.00 - 18.00

 • پنج شنبه

  8.00 - 18.00

تولید آمبولانس

تولید آمبولانس در شرکت همیار امداد بابک برای مشتریان انجام خواهد شد.

در شرکت همیار امداد بابک با تیمی که در نظر گرفته ایم نیاز مشتریان به تولید آمبولانس را نیز برطرف خواهیم کرد و کادر حرفه ای، خودرو های امداد و نجات و آمبولانس و خودروهای خاص  را به طور کامل تولید خواهد کرد.

تولید حرفه ای آمبولانس در شرکت همیار امداد بابک